Σύστημα

Από την Live-Pedia.gr

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το σύστημα μπορεί να αναφέρεται

Πίνακας περιεχομένων

Ανατομία

Σύνολο οργάνων, κοινής συνήθως οντογενετικής προέλευσης, που επιτελούν ενιαίαλειτουργία στον οργανισμό (Νευρικό Σύστημα, μυϊκό κλπ.).

Βιολογία

Μέθοδος κατάταξης των όντων με βάση ένα χαρακτήρα ή μικρό αριθμό χαρακτήρων.</p>

Μαθηματικά

Με τον όρο σύστημα εννοούμε:

Αστρονομία

Δύο ή περισσότερα ουράνια σώματα που συνδέονται με την έλξη και στρέφονται γύρω από το κοινό κέντρο βάρους τους, κοινής πιθανώς καταγωγής και προέλευσης. Π.Χ. τα συστήματα διπλών ή πολλαπλών άστρων και γαλαξιών, το ηλιακό σύστημα κλπ.</p>

Νομικά

Το καθεστώς διακυβέρνησης μιας χώρας.</p>

Μουσική

Γενική διάταξη και σύνολο των στοιχειωδών μουσικών διαλειμμάτων που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ δύο ακραίων ήχων.</p>

Φυσική

Τα φυσικά μεγέθη είναι πολλά και η Φυσική ασχολείται με τη μέτρησή τους, για την οποία χρειάζεται το λιγότερο μια Μονάδα Μέτρησης για το καθένα. Αν ορίσουμε αυθαίρετα τις μονάδες όλων των μεγεθών, θα προκύψει τεράστιος αριθμός αυθαίρετων μονάδων, η γνώση και η χρήση των οποίων δεν είναι δυνατή. Για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία αυτή, ύστερα από διεθνή συμφωνία, έκαναν το εξής. Όρισαν ελάχιστες μονάδες αυθαίρετα, τις οποίες ονόμασαν θεμελιώδεις και όλες τις άλλες μονάδες τις όρισαν με βάση αυτές και τις ονόμασαν παράγωγες. Το σύνολο των μονάδων που προκύπτει με τον τρόπο αυτό λέγεται Σύστημα μονάδων. Μπορούμε να κατασκευάσουμε όσα συστήματα μονάδων θέλουμε, εκλέγοντας κάθε φορά διαφορετικές θεμελιώδεις μονάδες. Επικράτησαν, όμως, και χρησιμοποιούνται στη Φυσική τρία συστήματα:

  1. Το C.G.S.
  2. το Πρακτικό (Μ.Κ.S.Α. - GIORGI) και
  3. το Τεχνικό (Τ.Σ.) σύστημα μονάδων.

C.G S. λέγεται το σύστημα μονάδων, που χρησιμοποιεί σαν θεμελιώδη μεγέθη το μήκος (L), τη μάζα (Μ) και το χρόνο (Τ) και αντίστοιχες μονάδες το εκατοστό (cm), το γραμμάριο (gr) και το δευτερόλεπτο (sec). Πρακτικό ή Μ.Κ.S.Α. λέγεται το σύστημα μονάδων, που χρησιμοποιεί σαν θεμελιώδη μεγέθη το μήκος, τη μάζα, το χρόνο και την ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος και αντίστοιχες μονάδες το μέτρο (m), το χιλιόγραμμο (kgr), το δευτερόλεπτο και το αμπέρ (Α). Τεχνικό ή Τ.Σ. λέγεται το σύστημα μονάδων, που χρησιμοποιεί σαν θεμελιώδη μεγέθη το μήκος, τη δύναμη (F) και το χρόνο και αντίστοιχες μονάδες το μέτρο, το χιλιόγραμμο βάρους (kgr) και το δευτερόλεπτο. Στον ηλεκτρισμό χρησιμοποιούμε το σύστημα CGS, επεκτείνοντάς το με τα ονόματα ηλεκτροστατικό και ηλεκτρομαγνητικό. Ηλεκτροστατικό σύστημα μονάδων (Η.Σ.Μ.) είναι εκείνο που χρησιμοποιεί σαν θεμελιώδεις μονάδες, τις θεμελιώδεις του CGS (cm, gr, sec) και επιπλέον την ηλεκτροστατική μονάδα φορτίου (Η.Σ.Μ. - φορτίο), η οποία προκύπτει από το νόμο του Coulomb με τη βοήθεια των μονάδων του CGS.

Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα μονάδων. Είναι εκείνο που χρησιμοποιεί σαν θεμελιώδεις μονάδες τις θεμελιώδεις του CGS και επιπλέον την ηλεκτρομαγνητική μονάδα έντασης ρεύματος, που προκύπτει από το νόμο των Biot - Saνart με τη βοήθεια των μονάδων του CGS. Από τα παραπάνω συστήματα, το CGS παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι πολλές παράγωγες μονάδες του είναι πολύ μικρές για τις πρακτικές εφαρμογές. Το τεχνικό σύστημα παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι το χιλιόγραμμο βάρους που χρησιμοποιεί σαν θεμελιώδη μονάδα, δεν είναι δύναμη σταθερή, γιατί εξαρτάται από την επιτάχυνση της βαρύτητας (g), που μεταβάλλεται με το ύψος και με το γεωγραφικό πλάτος. Τα μειονεκτήματα αυτά δεν υπάρχουν στο Μ.Κ.S.Α. σύστημα μονάδων, που τείνει να γενικευτεί και να επικρατήσει διεθνώς.


Εικόνα:Lp-stamp-line.gif
LivePedia.gr :: Η Ελληνική Ελεύθερη ΕγκυκλοπαίδειαH LivePedia.gr είναι μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια που αναπτύσσεται χάρη στην εθελοντική προσπάθεια των χρηστών της.
Όλοι μπορούν να δημιουργήσουν νέα λήμματα ή να βελτιώσουν και να διορθώσουν λήμματα που ήδη υπάρχουν.

Ακολουθήστε τη LivePedia.gr στο Twitter


Προσωπικά εργαλεία
LivePedia στο iPhone
Χορηγός Φιλοξενίας Διακομιστή
*σημείωση
  • Εάν παρατηρήσετε κάποια διαφήμιση που δεν ταιριάζει εδώ, παρακαλούμε σημειώστε τη διεύθυνση στην οποία οδηγεί και ενημερώστε μας με email στο livepedia@gmail.com.