Τανυστική Ανάλυση

Από την Live-Pedia.gr

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τανυστική Ανάλυση

Tensor Calculus, Tensor Analysis, Τανυστικός ΛογισμόςΕίναι κλαδος των Μαθηματικών με ευρύτατη εφαρμογή στην Φυσική.

Πίνακας περιεχομένων

Θέματα -Τομείς

 • Ορισμός τανυστών.
 • Άλγεβρα τανυστών.
 • Τανυστικά πεδία,
 • εσωτερική παράγωγος,
 • συμμεταβλητή (covariant) παράγωγος,
 • ολοκληρωτικά θεωρήματα.
 • Εισαγωγή στην Τανυστική Ανάλυση,
 • Ν-διάστατοι διανυσματικοί χώροι,
 • στροφές.
 • Συναλλοίωτοι και ανταλλοίωτοι Τανυστές.
 • εφαρμογές Τανυστών.


Τανυστές σε ένα διανυσματικό χώρο

 • Διανυσματικοί χώροι,
 • αλλαγή βάσης,
 • δυϊκός χώρος.
 • Φυσικοί ισομορφισμοί.
 • Τανυστές τύπου (p,q)
 • τανυστικό γινόμενο.
 • Μετασχηματισμός συνιστωσών.
 • Συμμετρικοί και αντισυμμετρικοί τανυστές.
 • Αλγεβρα αντισυμμετρικών τανυστών.

Τανυστές σε χώρους με εσωτερικό γινόμενο

 • Μετρικός τανυστής,
 • συσχετισμένοι τανυστές.
 • Γραμμικές απεικονίσεις ως τανυστές 2ας τάξης. Πολική ανάλυση.

Λογισμός στον χώρο Rn

 • Διανυσματικά και τανυστικά πεδία στον Rn.
 • Συναλλοίωτη παράγωγος.
 • Διαφορικές μορφές.
 • Καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων.

Διαφορικές πολλαπλότητες

 • Ορισμός,
 • εφαπτόμενος χώρος.
 • Διανυσματικά και Τανυστικά πεδία.
 • Παράγωγος Lie.
 • Συναλλοίωτη παράγωγος.
 • Εξωτερική παράγωγος.
 • Θεώρημα Stokes. Πολλαπλότητες Riemann.

Εφαρμογές στη μηχανική των συνεχών μέσων

 • Συνεχή μέσα,
 • παραμόρφωση,
 • τανυστές παραμόρφωσης.
 • Μεταβολή μήκους, εμβαδού, όγκου.
 • Περιγραφές Euler και Lagrange.
 • Θεωρήματα μεταφοράς.
 • Εξισώσεις κίνησης.
 • Ελαστικά και ρευστά μέσα.


Εφαρμογές στη μηχανική Lagrange και Hamilton

 • Πολλαπλότητα αναπαραστάσεων,
 • δυνάμεις συνδέσμων.
 • Εξισώσεις Lagrange.
 • Συντηρητικές δυνάμεις.
 • Μετασχηματισμός Legendre.
 • Διατήρηση ενέργειας.
 • Εξισώσεις Hamilton.
 • Διανυσματικά πεδία Lagrange και Hamilton.

Βιβλιογραφία

 • R. Abraham, J. Marsden, T. Ratiu, Manifolds, Tensor analysis and Applications, Springer-Verlag, 1988.
 • V. Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, Springer-Verlag, 1989.
 • R. Bishop, and S. Goldberg, Tensor Analysis on Manifolds, Dover, 1980.
 • M. Crampin and F. Pirani, Applicable Differential Geometry, Cambridge University Press, 1994.
 • Dodson and Poston, Tensor Geometry, Springer-Verlag, 1993. * J. Marsden, T. Hughes, Mathematical Foundations of Elasticity, Prentice Hall, 1983.
 • B.O’Neil, Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity, Academic Press, 1983.
Εικόνα:Lp-stamp-line.gif
LivePedia.gr :: Η Ελληνική Ελεύθερη ΕγκυκλοπαίδειαH LivePedia.gr είναι μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια που αναπτύσσεται χάρη στην εθελοντική προσπάθεια των χρηστών της.
Όλοι μπορούν να δημιουργήσουν νέα λήμματα ή να βελτιώσουν και να διορθώσουν λήμματα που ήδη υπάρχουν.

Ακολουθήστε τη LivePedia.gr στο Twitter


Προσωπικά εργαλεία
LivePedia στο iPhone
Χορηγός Φιλοξενίας Διακομιστή
*σημείωση
 • Εάν παρατηρήσετε κάποια διαφήμιση που δεν ταιριάζει εδώ, παρακαλούμε σημειώστε τη διεύθυνση στην οποία οδηγεί και ενημερώστε μας με email στο livepedia@gmail.com.