Live-Pedia.gr:Αποποίηση ευθυνών

Από την Live-Pedia.gr

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αποποίηση Ευθυνών
Γενική Αποποίηση Ευθυνών
Πως να χρησιμοποιήσετε τη LivePedia.gr
Η LivePedia.gr δεν παρέχει Ιατρικές συμβουλές
Η LivePedia.gr δεν παρέχει Νομικές συμβουλές
Παραβιάσεις Διεθνών και Εθνικών Νομοθεσιών
Η "LivePedia.gr" είναι μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια "ανοικτού κειμένου", δηλαδή μια εθελοντική ένωση ατόμων και ομάδων που αναπτύσσουν έναν κοινό πόρο της ανθρώπινης γνώσης. Η δομή της "LivePedia.gr" επιτρέπει σε καθένα που διαθέτει σύνδεση με το Διαδίκτυο και φυλλομετρητή να προσθέσει ή αλλάξει το περιεχόμενό της.

Eπομένως, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη, ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ δεν έχουν προστεθεί απαραιτήτως από επαγγελματίες που διαθέτουν την απαραίτητη πείρα για να παρέχουν σε σας πλήρεις, εξακριβωμένες ή αξιόπιστες πληροφορίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρείτε πολύτιμες και εξακριβωμένες πληροφορίες στη "LivePedia.gr", εντούτοις παρακαλούμε να λάβετε υπόψη, ότι η "LivePedia.gr" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη, την εγκυρότητα των πληροφοριών που βρίσκονται εδώ.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είχαν πρόσφατα τροποποιηθεί, βανδαλιστεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο η άποψη του οποίου δεν συνάδει με την κοινώς αποδεκτή γνώση στην ιδιαίτερη περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Εργαζόμαστε για την επιλογή των πιο αξιόπιστων εκδόσεων των άρθρων που εισάγονται. Πρέπει να λάβετε υπόψη, ότι είναι πιθανό, τα άρθρα είναι ακριβή γενικώς και για μακρά χρονική περίοδο αλλά να έχουν υποστεί ακατάλληλη επεξεργασία λίγο πριν τα δείτε.

Η άδεια που χρησιμοποιεί η "LivePedia.gr" επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο με τρόπο παρόμοιο με εκείνο που επιτρέπει ελεύθερη χρήση στο ελεύθερο λογισμικό.

Δηλαδή, το περιεχόμενο της "LivePedia.gr" μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί εφ'όσων η νέα έκδοση προσφέρει τις ίδιες ελευθερίες σε άλλους και αναγνωρίζει τους συγγραφείς του άρθρου στην "LivePedia.gr" (ένας σύνδεσμος προς το άρθρο ικανοποιεί αυτό τον σκοπό).

Συνεπώς τα άρθρα της "LivePedia.gr" θα παραμείνουν για πάντα ελεύθερα από οποιονδήποτε σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία αυτή.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το σύνολο του περιεχομένου της "LivePedia.gr" τελεί υπό την άδεια Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU (GFDL).

Το αγγλικό κείμενο της GFDL είναι το μοναδικό νομικά δεσμευτικό κείμενο και αντίγραφό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα "http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html".

Το πλήρες μεταφρασμένο στα ελληνικά (μη δεσμευτικό) κείμενο της άδειας βρίσκεται στο λήμμα "LivePedia.gr": GNU Free Documentation License.

Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση των κειμένων της "LivePedia.gr" κάτω από τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή οποιασδήποτε νεότερης έκδοσης δημοσιευμένης από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού· χωρίς Απαράλαχτους Τομείς, χωρίς Κείμενα Μπροστά Εξωφύλλου, και χωρίς Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου.

Το περιεχόμενο της "LivePedia.gr" καλύπτεται από αποποίηση ευθυνών.

Πίνακας περιεχομένων

Συμφωνίες και συμβάσεις

Οι παρεχόμενες πληροφορίες παρέχονται ελεύθερα και κανένα είδος συμφωνίας ή σύμβασης δεν δημιουργείται μεταξύ σας και των ιδιοκτητών ή των χρηστών αυτού του ιστοχώρου, των ιδιοκτητών των κεντρικών υπολογιστών στους οποίους φιλοξενείται, των μεμονωμένων συνεισφερόντων στη "LivePedia.gr", οποιουδήποτε διαχειριστή προγράμματος, χειριστή ή οποιουδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτό το πρόγραμμα.

Σας χορηγείται μια περιορισμένη άδεια να αντιγράψετε οτιδήποτε από αυτό τον ιστοχώρο. Αυτό δεν δημιουργεί, ούτε υπονοεί οποιαδήποτε συμβατική ή μη ευθύνη εκ μέρους της "LivePedia.gr" ή οποιωνδήποτε από τους διαχειριστές, τα μέλη, τους διοργανωτές ή άλλους χρήστες.

Αποποίηση Ευθυνών

Η "LivePedia.gr" είναι ελεύθερα προσβάσιμη στον καθένα για να γράψει ή να τροποποιήσει άρθρα της. Οι περισσότεροι χρήστες προσπαθούν η ποιότητα των άρθρων να είναι η καλύτερη δυνατή. Αυτό όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα να παρεισφρύσουν λάθη ή ανακρίβειες από την αρχή ή από μεταγενέστερες επεξεργασίες. Ενδέχεται οι συγγραφείς του άρθρου να μην είναι ειδικοί ή να μην έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

Η "LivePedia.gr" δεν έχει εκδότες ή αρχισυντάκτες, ούτε κάποια ομάδα ειδικών που να φροντίζουν για την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχουν τα άρθρα της.

Ουδείς εκ των συντακτών, των συνεισφερόντων, των χορηγών, των διαχειριστών, χειριστών ή οποιοσδήποτε άλλος που συνδέεται με τη "LivePedia.gr" με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να είναι υπεύθυνος για την εμφάνιση σε αυτήν ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή που συνδέονται με τις ιστοσελίδες της.

Παρακαλούμε να κάνετε όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να διασφαλίσετε ότι κάθε πληροφορία που αντλείτε από τη "LivePedia.gr" είναι σωστή και επαληθευμένη.

Να ελέγχετε τις παραπομπές στο τέλος κάθε άρθρου.

Να διαβάζετε τη σελίδα συζήτησης του άρθρου, καθώς και το ιστορικό του, για να δείτε αν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το περιεχόμενο.

Να ελέγχετε τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας ανεξάρτητες πηγές.

Αν το άρθρο περιέχει εισηγήσεις για επικίνδυνες, παράνομες ή αντιδεοντολογικές δραστηριότητες, να θυμάστε, ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αναρτήσει αυτές τις πληροφορίες στη "LivePedia.gr".

Οι συγγραφείς ενδέχεται να μην έχουν τα προσόντα να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες ή επαρκή ενημέρωση για μέτρα ασφαλείας ή βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να προληφθεί τραυματισμός, σωματική βλάβη ή άλλη ζημία σε εσάς προσωπικά, στην περιουσία ή την υπόληψή σας.

Ειδικές Συμβουλές

Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες και ειδικές συμβουλές (παραδείγματος χάριν, ιατρική, νομική, οικονομική, ή διαχείριση κινδύνου ή οποιασδήποτε φύσης επιστημονική ή τεχνική συμβουλή) παρακαλούμε να προσφύγετε σε έναν επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή σε ειδική υπηρεσία στον συγκεκριμένο τομέα.

Διαβάστε τα επιμέρους άρθρα για περισσότερη ανάλυση στις συγκεκριμένες αποκηρύξεις:

Βλάβες από τη χρήση

Καμία ζημία από τη χρήση των πληροφοριών της "LivePedia.gr", δεν μπορεί να καταλογισθεί σε αυτήν, δεδομένου ότι είναι ελεύθερα αναπτυσσόμενη εθελοντική ένωση ατόμων για να δημιουργήσουν εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ενημερωτικούς πόρους ανοιχτού περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες δίνονται σε σας δωρεάν και δεν υπάρχει καμία συμφωνία ή συνενόηση μεταξύ σας και της "LivePedia.gr" σχετικά με τη χρήση ή την τροποποίηση αυτών των πληροφοριών σας πέρα από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, ούτε είναι κάποιος στη "LivePedia.gr" υπεύθυνος εάν κάποιος αλλάξει, εκδώσει, τροποποιήσει ή αφαιρέσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί να τοποθετήσετε στη "LivePedia.gr" ή σε οποιαδήποτε από τα σχετικά προγράμματά της.

Η "LivePedia.gr" δεν ελέγχεται ομοιόμορφα από ειδικούς. Παρ’ ότι οι αναγνώστες πιθανόν να διορθώσουν λάθη ή να διαγράψουν εσφαλμένες εισηγήσεις, δεν έχουν καμμία νομική υποχρέωση να το πράξουν και, ως εκ τούτου, κάθε πληροφορία που βρίσκεται εδώ παρέχεται χωρίς να υπονοείται οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση.

Δικαιώματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα συλλογικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα δικαιώματα προσωπικότητας ή τα παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται στα άρθρα της εγκυκλοπαίδειας "LivePedia.gr" ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Η χρήση τους εδώ δεν σημαίνει, ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση, όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες αυτών των άρθρων.

Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, ο ιστοχώρος "LivePedia.gr" ούτε επικυρώνεται, ούτε συνδέεται με οποιουσδήποτε από τους κατόχους αυτών των δικαιωμάτων και έτσι η "LivePedia.gr" δεν μπορεί να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης που ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται με άλλο τρόπο.

Κίνδυνοι από την Ιστογραφία

Οι διάφοροι "εξωτερικοί σύνδεσμοι" (όχι μόνον, της "LivePedia.gr" αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site), αν και άκρως απαραίτητοι, είναι αδύνατον να ελεγχθούν λόγω της ρευστής φύσης του Web, και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο. Ο αναγνώστης πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

Αποτροπή Κακοβούλων Χρηστών

Η "LivePedia.gr" είναι ανοικτή άρα και εκτεθειμένη. H πρόσθεση περιεχομένου απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν πρέπει να είναι αξιόπιστες.

Η "LivePedia.gr" και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές του συστήματος διατηρούν το δικαίωμα να αποτρέψουν κακόβουλους επισκέπτες ή μέλη από ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα των λημμάτων (περισσότερα).

Ευχαριστήρια

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε να διαβάσετε αυτή τη σελίδα, και σας προσκαλούμε να απολαύστε την εμπειρία της "LivePedia.gr".


Εικόνα:Lp-stamp-line.gif
LivePedia.gr :: Η Ελληνική Ελεύθερη ΕγκυκλοπαίδειαH LivePedia.gr είναι μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια που αναπτύσσεται χάρη στην εθελοντική προσπάθεια των χρηστών της.
Όλοι μπορούν να δημιουργήσουν νέα λήμματα ή να βελτιώσουν και να διορθώσουν λήμματα που ήδη υπάρχουν.

Ακολουθήστε τη LivePedia.gr στο Twitter


Προσωπικά εργαλεία
LivePedia στο iPhone
Χορηγός Φιλοξενίας Διακομιστή
*σημείωση
  • Εάν παρατηρήσετε κάποια διαφήμιση που δεν ταιριάζει εδώ, παρακαλούμε σημειώστε τη διεύθυνση στην οποία οδηγεί και ενημερώστε μας με email στο livepedia@gmail.com.