Ακεταλδεϋδη

Από την Live-Pedia.gr

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

ή αιθανάλη ή οξική αλδεϋδη.

Οργανική ένωση με χημικό τύπο CH3CH=O που ανήκει στις καρβονυλικές ενώσεις, ειδικότερα δε στις αλδεϋδες. Σχηματίζεται σαν ενδιάμεσο προϊόν της αλκοολικής ζύμωσης.

Μ.Τ. C2H4O

Σ.Τ.

<img src="Fotos/aketaldeidi-1.png"/>

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ

1. Με θέρμανση ισομοριακού μείγματος, μυρμηκικού και οξικού ασβεστίου:

<img src="Fotos/aketaldeidi-2.png"/>

2. Με οξείδωση της αιθυλικής αλκοόλης από διχρωμικό κάλιο παρουσία H2SO4 στου 50οC.

<img src="Fotos/aketaldeidi-3.png"/>

Το διάλυμα του διχρωμικού καλίου στο H2SO4 προστίθεται σιγά - σιγά, ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται στους 50οC. Έτσι αποστάζει συνέχεια η ακεταλδεϋδη (σημείο βρασμού 20,8oC) χωρίς να προλάβει να οξειδωθεί προς οξικό οξύ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ

1. Με καταλυτική προσθήκη νερού στο ακετυλένιο σε όξινο περιβάλλον:

<img src="Fotos/aketaldeidi-4.png"/>

2. με καταλυτική οξείδωση της αιθυλικής αλκοόλης στους 300οC

<img src="Fotos/aketaldeidi-5.png"/>

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ακεταλδεϋδη είναι υγρό άχρωμο και πτητικό, χαρακτηριστικής οσμής. Διαλύεται τόσο στο νερό, όσο και στους οργανικούς διαλύτες.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Παρουσιάζει τις ιδιότητες των αλδεϋδών:

1. Δίνει αντιδράσεις προσθήκης:

Με υδρογόνο:

<img src="Fotos/aketaldeidi-6.png"/>

Με υδροκυάνιο:

<img src="Fotos/aketaldeidi-7.png"/>

Με όξινο θειώδες νάτριο:

<img src="Fotos/aketaldeidi-8.png"/>

Με οργανομαγνησιακή ένωση:

<img src="Fotos/aketaldeidi-9.png"/>

(δηλ. το ενδιάμεσο προϊόν υδρολυόμενο δίνει δευτεροταγή αλκοόλη)

2. Αντικαθιστά:

α) τα υδρογόνα της μεθυλικής ομάδας από αλογόνα, π.χ.

<img src="Fotos/aketaldeidi-10.png"/>

(όπου Χ=Cl, Br, J)

β) Το οξυγόνο του καρβονυλίου από χλώριο με επίδραση PCl5:

<img src="Fotos/aketaldeidi-11.png"/>

3. Πολυμερίζεται: Με την επίδραση πυκνού H2SO4 και σε θερμοκρασία (5ο-10οC) η ακεταλδεϋδη τριμερίζεται προς παραλδεϋδη:

<img src="Fotos/aketaldeidi-12.png"/>

Αν η θερμοκρασία είναι 0οC ή πιο κάτω από το μηδέν, τότε παράγεται το τετραμερές προϊόν μεταλδεϋδη ή "μέτα" που είναι το λεγόμενο "στερεό οινόπνευμα".

<img src="Fotos/aketaldeidi-13.png"/>

4. Συμπυκνώνεται σε αλκαλικότερο περιβάλλον με αραιά διαλύματα βάσεων δίνει την ακεταλδόλη (αλδολική συμπύκνωση), ενώ με πυκνά διαλύματα βάσεων ρητινοποιείται.

5. Οξειδώνεται προς οξικό οξύ:

<img src="Fotos/aketaldeidi-14.png"/>

6. Καίγεται προς CO2 και Η2Ο:

<img src="Fotos/aketaldeidi-15.png"/>

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται για την παρασκευή αιθυλικής αλκοόλης, οξικού οξέος, γαλακτικού οξέος, οξικών αλάτων και άλλων οργανικών ενώσεων. Επίσης για την παρασκευή της παραλδεϋδης, μεταλδεϋδης, χλωράλης καθώς και για την κατασκευή κατόπτρων.


LivePedia.gr
H LivePedia.gr είναι μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια που αναπτύσσεται χάρη στην εθελοντική προσπάθεια των χρηστών της.
Όλοι μπορούν να δημιουργήσουν νέα λήμματα ή να βελτιώσουν και να διορθώσουν λήμματα που ήδη υπάρχουν.

Ακολουθήστε τη LivePedia.gr στο Twitter


Προσωπικά εργαλεία
LivePedia στο iPhone
Χορηγός Φιλοξενίας Διακομιστή
*σημείωση
  • Εάν παρατηρήσετε κάποια διαφήμιση που δεν ταιριάζει εδώ, παρακαλούμε σημειώστε τη διεύθυνση στην οποία οδηγεί και ενημερώστε μας με email στο livepedia@gmail.com.